เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ โดยมี พลเอกกฤษณ์ สีวะรา เป็นนายกสมาคมฯ ได้ทูลขอพระบรม ราชานุญาต เพื่อหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ขึ้นเพื่อประดิษฐานที่โรงเรียน เทพศิรินทร์ ในการหล่อพระบรมรูปนี้ ครั้งนี้ได้หล่อขึ้น ๒องค์ เพื่อประดิษฐานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๑องค์ และที่วัด สุทัศน์เทพวราราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อีก ๑ องค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทหมิดล ใน วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม

โดยในในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบ พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ให้เป็นที่ปรากฏเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่สุด แก่ชาวเทพศิรินทร์ทุกคน

ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ร่วมกับทางโรงเรียน จัดพิธีวาง พวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ เป็นประจำในวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งในวันนี้ นักเรียนเก่าและ นักเรียนปัจจุบัน จะมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายความจงรักภักดี และ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบรมราชานุสรณ์
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์
และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรม-
ราชูปถัมป์ เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นนักเรียนเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เลขประจำตัว ๒๓๒๙ และ
ทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันธ์ กับสถานศึกษา
แห่งนี้ของพระองค์ตลอดมา
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต หล่อพระบรมรูป
เพื่อประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงประกอบพิธีเปิด ณ วันจันทร์ที่
๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๘
เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระบรมรูปประทับยืนขนาดเท่าพระองค์จริง ทรงเครื่องยศจอมทัพไทยหล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐานบนแท่น ณ บริเวณมุมตึกเยาวมาลย์อุทิศฯ ด้านถนนกรุงเกษม ผันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ

ผู้ปั้นหุ่น

ส่วนพระพักตร์ ศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้นไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ ส่วนองค์พระบรมรูป นายไพฑรย์ เมืองสมบูรณ์ ช่างศิลป์เอก กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ปั้น โดยอยู่ใน ความควบคุมของ ศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นพระ บรมรูป ขนาด และ แบบเดียวกับองค์ที่ประดิษฐาน อยู่ในปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรรัตนศาสดาราม

ความมุ่งหมายในการสร้าง

เพื่อประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ และ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ความมุ่งหมายในการสร้าง

เฉพาะองค์ที่ประดิษฐาน ร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

แท่นที่ประดิษฐาน

แท่นสูง ๑.๘๕ เมตร มีพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ตั้งบนแท่นสูง ๑.๑๕ เมตรสองข้าง แท่นทั้งสามนี้ตั้งอยู่ยนพื้นผิวหินขัด ซึ่งสูงจากระดับถนน ๑.๖๕ เมตร ด้านข้างเป็นที่ปลูกไม้ประดับ ด้านหลังพระบรมรูปเป็นซุ้มหินล้าง สูงจากระดับ ถนน ๖.๗๕ เมตร

โดยมีค่าสร้างแท่น เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

เดิมการสร้างแท่น กำหนดจะประดับหินอ่อน แต่เนื่องจากหินอ่อนขาดตลาด และ ต้องเร่งสร้างเพื่อ ทำพิธีเปิดให้ทัน ในวันถวายบังคมประจำปีของชาวเทพศิรินทร์ คือวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๗ จึงสร้างด้วยหินล้างไปก่อน และจะ ได้เปลี่ยนเป็นหินอ่อนในโอกาสภายหน้า

ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวเทพศิรินทร์ อันประกอบด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมาคม นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ สมาคมครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันบูรณะแท่นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ แห่งนี้ใหม่ เป็นหินแกรนิต และ ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้สวยงามเหมาะสม

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์