เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719

พระนามว่า "เทพศิรินทร์" พระนามนี้ องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสถาปนาเฉลิมพระ นามพระอัฐิเพื่อเป็นการแสดงพระกตเวทีเพื่อสนองพระเดชพระคุณต่อองค์พระราชชนนี ในปี พ.ศ.๒๔๑๑ ในคราวที่ พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ โดยได้ประกาศสถาปนาพระอัฐิแห่งองค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็น กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในการที่จะเข้าใจความหมายของพระนามนี้ ได้ข้อความบางส่วนจาก ตำนานวัดเทพศิรินทราวาส อธิบายไว้ว่า

โรงเรียนมัธยมนั้นตั้งขึ้นในบริเวณหน้าวัด ก็ตั้งชื่อโรงเรียนตามนามของวัดว่า โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ แต่อักษรท้ายคำนั้นเขียนต่างกัน เป็น ทร ก็มี เป็น ธร ก็มี อำมาตย์ตรีพระธรรมนิเทศทวยหาญ(อยู่ อุดมศิลป์) เล่าว่า ท่านเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ ครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้พบคำว่า ศิรินธรา เป็นนาม ของเทพธิดาองค์หนึ่ง จึงลงสันนิษฐานว่า"เทพศิรินทร์" ควรจะเป็น เทพศิรินธร มีผู้อื่นเห็นคล้อยตามท่านก็มาก แต่ฝ่ายในวัดยังคงเขียนเทพศิรินทร เป็นพื้นอยู่ ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ ทอดพระเนตรเห็นการเขียนคำนั้นไม่ต้องกัน ด้วยต่างฝ่ายต่างเขียน ชวนจะวุ่นๆไม่ลงระเบียบจึงสอบสวนเค้าเดิม ว่าจะมีอย่างไรแน่ จนได้หลักฐานที่ควรฟังเป็นประมาณแล้ว มีลายพระหัตถ์ประทานแก่เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทรงชี้แจงอักษรนิยมสำหรับคำนั้น เพื่อให้ใช้ถูกต้อง จึงเขียนเทพศิรินทร ยุติเป็นอย่างเดียวกันสืบมา ได้คัดสำเนา ลายพระหัตถ์นั้นมาลงไว้ให้ปรากฎในที่นี้ด้วย
เมื่อรู้ความหมายกันตามนี้แล้ว พระนามแห่งองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จึงเป็นพระนามอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ พวกเราลูกแม่รำเพยต้องรู้จักและรักษาไว้ให้ดี
จากหลักฐานที่ปรากฏมีการสะกดพระนาม "เทพศิรินทร์" มาเป็นภาษาอังกฤษอยู่หลาย การสะกด อาทิเช่น THEPSIRINDR , DEBSIRINDR , THEPSIRIN แต่ หลักฐานที่ปรากฏ การสะกดที่ถูกต้องนั้นซึ่งเป็นหลักฐานปรากฏคือหนังสือแจ้งเพื่อขอ อนุญาตใช้บทร้องอโหกุมารเป็นบทร้องประจำโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ แม้ก่อนหน้า นี้จะมีหลักฐานทางรูปถ่าย และ จากบทความต่างๆ แต่ไม่เป็นการสะกดที่ถูกต้องนัก

การสะกดว่า DEBSIRIN มีเหตุผลดังนี้คือ

เรื่องนี้เป็นความแตกต่างของภาษา สองภาษาที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันแต่ออกเสียงต่างกัน ระหว่างภาษาไทย และภาษาสันสกฤต เช่น อักษร "ท" ภาษาสันสกฤตใช้เสียง "d" หรือ "dh" แต่ในภาษาไทยออกเสียงเป็น "t" หรือ "th" หรืออักษร "พ" ภาษาสันสกฤตออกเสียง "b" แต่พอมาเป็นภาษาไทยออกเสียง "p" อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นจึงอยู่ที่การเลือกที่จะออกเสียงคำนั้นๆตามเสียงในภาษาใดสำหรับคำ "เทพศิรินทร์" นี้เป็นคำที่ยืมมาจาก ภาษาสันสกฤต ตามความนิยมแล้วเรามักจะสะกดภาษาอังกฤษตามเสียงภาษาสันสกฤตเพราะทำให้ความเข้าใจ ในการสื่อความหมายที่เป็นสากลของภาษาสันสกฤตนั้นไม่ผิดเพี้ยน

ดังเช่นคำว่า "พุทธ" ถ้าสะกดว่า "Buddha" คนทั้งโลกเข้าใจในความหมาย แต่ถ้าสะกดตามเสียงภาษาไทย ว่า "Puttha"จะมีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ออกเสียงแล้วเข้าใจในความหมายของคำแต่สากลจะไม่มีใครเข้าใจได้เลย

ด้วยเหตุผลดังนี้เราจึงเห็นการใช้ตัวสะกดที่แตกต่างกันบ่อยๆในหลายๆคำที่เป็น คำยืมมาจากภาษาสันสกฤต แต่โดยสรุปแล้วมักใช้ตามเสียงของสันสกฤตเดิม


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์