เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719ในขณะที่ยังสร้างพระอุโบสถไม่เสร็จ ได้สร้างโบสถ์เล็กฝาไม้หลังคามุงจาก เพื่อใช้ในการ ทำสังฆกรรมไปก่อน ที่ตั้งโบสถ์หลังเล็กนั้นอยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ กับ ต้นนิโครธ
พระอุโบสถนั้น องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อพระฤกษ์เมื่อวันจันทร์ เดือน๑๑ แรม๓ค่ำ ปีขาล พ.ศ.๒๔๒๑ และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๔๔๓ ผนังด้านหน้าพระอุโบสถมี ๓ประตู ส่วนด้านหลัง มีสองประตู ด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ ๗ประตู ด้านนอกเขียนลายรดน้ำ ส่วนด้านในพื้นทาชาดเขียนลายทอง รูปเทพบุตร ยืนชูช่อรำเพย ซุ้มประตู-หน้าต่างด้านนอกเป็นทรงพระมหามงกุฏประดับกระเบื้องเคลือบ ส่วนด้าน ในเป็นลายปั้นก้านขด ทำด้วยปูนเพชรปิดทองทึบ เป็นอย่างซุ้มเครือไม้ดอกผูกล้อมตราพระเกี้ยวยอด ซึ่งอยู่เหนือ พานรองสองชั้นมีช้างสามเศียรยืนบนแท่นทูนพานเครื่องสูง๒ข้าง มีราชสีห์ คชสีห์ ประกอบเครื่องสูง พื้นพระ อุโบสถร่วมในปูด้วยกระเบื้องสีเชิงเสา และเชิงผนังประดับกระเบื่องสลับสีระยะสูง ๑เมตร บัวปลายเสาทำด้วย ปูนประดับกระจก พื้นผนังเขียวลายทรงข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ชุกชีประกอบพระเบญจา ๒ ชั้น วางบนชุกชีฐานปรา สาทจตุรมุขยอดมณฑป ประดิษฐานพระประธานไว้กลางปราสาท พระอัครสาวกไว้มุมเหนือและใต้ พื้นเพดาน ทาชาดประดับลายกนกทวยเทพ ซึ่งมีราชกกุธภัณฑ์แทรกล้อมรูปจำลองตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๕ตระกูลคือ
๑.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตน์ราชวราภรณ์ ๒๔๒๑

๒.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

๓.เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูล จุลจอมเกล้า

๔.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง มงกุฏสยาม

๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์

หลังคาพระอุโบสถนั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันประดับลวดลายทำด้วยปูนเพชร เป็นรูปตาพระเกี้ยวยอด มีพาน๒ ชั้นตั้งเครื่องสูงคู่เคียง มีเทพบุตรประคองพานทั้งสองข้าง พื้นลายช่อรำเพยเนื่องกันไปประดับกระเบื้องเคลือบสี

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์