เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


วงดนตรีเทพศิรินทร์ ที่ท่านอาจารย์ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ นักเรียนเทพศิรินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นครูเทพศิรินทร์ เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๓ได้เล่าไว้ว่า "เมื่อนึกถึงเทพศิรินทร์ก็เห็นภาพวงดนตรีเทพศิรินทร์ อันเป็นวงดนตรีแห่งความ หลังซึ่งข้าพเจ้าริเริ่มจัด ตั้งขั้นเมื่อพ.ศ.๒๔๖๖ เวลานั้นข้าพเจ้าเป็นครูสอนประจำชั้นมัธยมปีที่ ๖ ค. ข้าพเจ้ามีวัตถุ ประสงค์จะส่งเสริมการลูกเสือของเทพศิรินทร์ซึ่งมีอยู่ ๓กอง คือ กองที่ ๒ ๓๒และ ๖๗ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มีแตร วงประจำกองลูกเสือเทพศิรินทร์เพื่อใช้ในงานสวนสนาม งานแรมคืน และ งานชุมนุมอื่นๆ เมื่อได้นำเรื่องนี้เสนอ ท่านเจ้าคุณจรัลชวนะเพทอาจารย์ผู้ปกครองท่านก็เห็นพ้องด้วย แต่โรงเรียนของเราไม่มีเงินพอ ที่จะจัดซื้อแตรวง ได้ฉะนั้นการจัดตั้งแตรวงประจำกองลูกเสือจึงต้องระงับไป" อาจารย์ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ จึงต้องเปลี่ยนความคิดมาตั้งวง ดนตรีไทยขึ้นเพราะเครื่องดนตรีไทยมีราคาถูกกว่าแตรวงมาก โรงเรียนพอจะมีเงินซื้อได้

นักเรียนเทพศิรินทร์ สมัย พ.ศ.๒๔๖๖ คงจะมีราว ๘๐๐ คน ต่างกับสมัน พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งมีนักเรียนเกือบจะถึง ๑๘๐๐ คน ความจำเป็นทั้งจะต้องมีแตรวง (หรือวงโยธวาทิต )เมื่อ ๕๐ปีที่ล่วงมา ความจำเป็นนั้นก็ยังคงมีอยู่เพราะ ปรากฏว่าการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร มิตรทั้ง ๓โรงเรียน ซึ่งมี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนสวนกุหลาบต่างก็มีแตงวง เป่านำขบวนนักกีฬา ของ แต่ละโรงเรียนไม่มีแตรวงอยู่แต่เทพศิรินทร์โรง เรียนเดียวในการเดินพาเหรดของนักกีฬาเทพศิรินทร์สมัยแรกเริ่มการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรรู้สึกน้อยหน้า จึงได้คิดหาเงินกันได้ก้อนหนึ่ง ก็จัดซื้อกลองให้โรงเรียนไว้หลายใบ สำหรับตีให้จังหวะแปรขบวนแต่เวลาล่วงไป อีกหลายปีก็ยังมีอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรก้าวหน้า

เวลากึ่งศตวรรษล่วงไป พ.ศ.๒๕๑๕ ความหวังที่จะมีแตรวง ดูจะปรากฏวี่แววขึ้นบ้างแล้ว เพราะปรากฏจาก บันทึกประชุมใหญ่ของ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ซึ่งเสนอให้มีการจัดตั้งวงโยธวาทิตให้กับ โรงเรียน โดยให้คณะกรรมการสมาคมฯช่วยกันหาทุนจัดซื้อ แต่ก็ปรากฏว่าเรื่องก็เงียบหายไป ไม่มีขาวคราวอีกเลย ความหวังที่จะมีแตรวง จึงต้องล้มเหลวไปอีกครั้ง

ความหวังที่เป็นจริงเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เมื่อท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส คือ พระราชปัญญา โกศล ต้องการที่จะให้มีวงดนตรีเพื่อประกอบกิจร่วมกับทางวัดเช่นพิธีรับเสด็จฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว หรือ พระบรมวงศานุวงศ์เป็นกองเกียรติยศสำหรับประชาชนในงานต่างๆ ซึ่งทางวัดมีอยู่เรื่อยๆ ท่าน จึงได้สั่งซื้อเครื่องดนตรีต่างๆจากยุโรป ประมาณ ๖๐ชิ้น มอบให้ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นผู้นำเข้ามา โดยแบ่ง ให้โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก ๓๐ชิ้น ที่เหลือทั้งหมดมอบให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งเครื่อง ดนตรีที่ได้รับยังไม่สามารถที่จะจัดตั้งวงโยธวาทิตได้ ประกอบกับไม่มีครูสอนในทางนี้ จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์สุวิ มนต์คำ เป็นผู้เก็บรักษาไว้ สมัยนั้น อ.เจือ หมายเจริญ เป็นผู้อำนวยการ ก็ได้พยายามจัดหามา เพิ่มเติม ได้เครื่องดนตรีบางชั้นที่ทางแผนกดุริยางค์ตำรวจได้จำหน่ายออก ทางโรงเรียนจึงได้ติดต่อผ่านทาง ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโกศล ขออนุเคราะห์เครื่องดนตรีเหล่านั้น เพื่อนำมาซ่อมแซมให้ใช้การได้ เมื่อ ไม่มีครูสอนโรงเรียน จึงได้ขอบรรจุครูดนตรีจากกรมสามัญฯ ผลการบรรจุจึงได้อาจารย์เดชา แสงทอง
ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้เริ่มต้นคัดเลือกนักดนตรี และทำการฝึกซ้อมเป็นรุ่นแรกในปีนั้นเอง และ งานที่ออก บรรเลงเป็นงานแรกคือ งานกีฬาสีของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ณ สนามศุภชลาศัย ใช้เครื่องแต่งกายนักเรียนปัจจุบัน เพราะขณะนั้นยังไม่มีเครื่องแบบของวง ความสามารถของนักดนตรี ยังน้อย จึงได้บรรเลงแต่เฉพาะภายในงานโรงเรียนเท่านั้น

กระทั่งวันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นครั้งแรกที่ได้บรรเลงปรากฏแก่สายตาประชาชน ด้วยชุดลูกเสือ ในงานรำลึกถึงการส่งทหารไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่๑ ณ วงเวียน ๒๒กรกฎาคม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีโอกาสบรรเลงรับเสด็จ เป็นครั้งแรก โดยบรรเลงรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส และเป็นครั้งแรกที่นักดนตรีได้สวมชุด เครื่องแบบของวงฯ ซึ่งเป็นชุดนักเรียนเทพศิรินทร์ ยุคพ.ศ.๒๔๔๕ แต่ดัดแปลงเล็กน้อย

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นครั้งแรกที่วงโยธวาทิต เทพศิรินทร์ ได้รวมบรรเลงร่วมกับวงโยธวาธิตของ โรงเรียนในเครือจตุรมิตรทั้ง ๓ โรงเรียนในพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความสามารถ ๒ ท่านเข้าร่วมการฝึกซ้อม และปรับปรุงวงครั้ง ใหญ่คือ พ.ต.อ.กมล แพทยคุณซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ ที่ใกล้ชิดของ ศ. พระเจนดุริยางค์ มากที่สุด และเคยดำรง ตำแหน่งหัวหน้าแผนกดุริยางค์กรมตำรวจ เคยได้รับการอบรมและดูงานจากวงโยธวาธิตในต่างประเทศจน ทำให้วงตำรวจประสบความสำเร็จจนเป็นที่เลื่องลือของชาวต่างประเทศ และเป็นที่พอพระราชหฤทัย ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และ อีกท่านหนึ่ง คือ ด.ต. ประพันธ์ ศิริทรัพย์ ท่านมีความรู้เรื่อง การจัดรูปแถวขบวนต่างๆ ได้ผ่านการอบรมและดูงานจากต่างประเทศ และยังเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่ง ใน การรวมวงสี่เหล่าทัพ ท่านทั้ง๒ และอาจารย์เดชาแสงทอง ได้ร่วมสอนและฝึกซ้อม จนกระทั่งนักดนตรีมีความสามารถดีขึ้น

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๔ ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต คัดเลือกเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เข้าประกวดวงโยธวาทิต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่๑

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเป็นวงดุริยางค์ชั้นนำ โดยนำขบวนรถบุปผาชาติ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๖ ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต คัดเลือกเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เป็นปีที่ ๒

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เข้าประกวดวงโยธวาทิต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่๑

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับความช่วยเหลือจากทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดเดิน การกุศลเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงวงโยธวาทิตทั้งนี้ก็ได้จักทำแผนพัฒนาปรับปรุง วงฉบับที่๑ พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๙ ไว้ และได้แต่งตั้งวิทยากรเพิ่มอีกหนึ่งท่านคือ นายชัยราช กิจเกื้อกูล ซึ่งเป็น นักเรียนเก่ารุ่น๒๑-๒๓และเป็นนักดนตรีรุ่นแรกที่ร่วมก่อตั้งวงฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางดนตรี ได้ช่วยสอนและฝึกซ้อมแก่รุ่นน้องมาโดยตลอด

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์