เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719

องค์ที่ ๑

พระอริยมุนี
( เอม อายุวฑฒโน )
พ.ศ.๒๔๒๑ - พ.ศ.๒๔๒๖
องค์ที่ ๒

พระธรรมไตรโลกจารย์
( เดช ฐานจาโร )
พ.ศ.๒๔๒๘ - พ.ศ.๒๔๓๗
องค์ที่ ๓

พระวินัยรักขิต
( นาม กาฬนาโม )
พ.ศ.๒๔๓๗ : ระยะเวลา ๓ เดือนเศษ
องค์ที่ ๔

หม่อมเจ้าพระศรีสุคตตัตยานุวัตร
( ม.จ.พร้อม ลดาวัลย์ ธัมมรโต )
พ.ศ.๒๔๓๘ - พ.ศ.๒๔๔๑
องค์ที่ ๕

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
( เจริญ ญาณวโร )
พ.ศ.๒๔๔๑ - พ.ศ.๒๔๙๔
องค์ที่ ๖

พระสาสนโสภณ
( เอื้อน ชินทตโต )
พ.ศ.๒๔๙๘ - พ.ศ.๒๕๒๑
องค์ที่ ๗

สมเด็จพระวันรัต
( นิรันดร์ นิรนตโร )
พ.ศ.๒๕๒๑ - พ.ศ.๒๕๔๖
องค์ที่ ๘

สมเด็จพระญาณวโรดม
ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙
พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๕๑
องค์ที่ ๙

พระพรหมเมธี
( สมชาย วรชาโย )
พ.ศ.๒๕๕๓ - ปัจจุบัน

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์