เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


ทรงเข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีเลขประจำพระองค์ ๒๓๒๙ ทรงเข้ารับการศึกษา เป็นระยะเวลา๑ปี ก่อนที่จะทรงย้ายไปศึกษาต่อ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้จะทรงศึกษาใน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพียงเวลาปีเดียวก็ทรงรักและผูกพันกับสถานศึกษานี้มาโดยตลอด เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยจะเสด็จพระราชดำเนิน มาเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ และเยี่ยมสมาคมนักเรียนเก่า ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนพระราชทาน ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสมาคมนักเรียนเก่า และยังทรงรับสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย_____________________________

ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในสมัยนั้นได้นำ ความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อขอพระราชทานที่ดิน ให้เป็นที่ตั้งของสมาคมนักเรียนเก่า ซึ่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินติดถนนราชดำริ จากนั้น นักเรียนเก่าได้ร่วมกันจัดหาทุนในการก่อสร้างสมาคมจนแล้วเสร็จ เปิดใช้ได้ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๐ในการนี้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อ เป็นทุนก่อสร้าง สโมสรเริ่มแรกด้วย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ นับว่ามีโชคอันมหาศาล และ เกียรติยศสูงสุด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์พระประมุขของชาติเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับสมาคมนี้เข้าไว้ในพระบรมราชูป ถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐

และเมื่อครั้งที่ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เข้าเฝ้าเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินนั้น องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ทรงมีความยินดียิ่งและเต็ม พระราชหฤทัยที่จะพระราชทานให้ โดนทรงรับสั่งว่า

ฉันเป็นชาวเทพศิรินทร์คนหนึ่งเหมือนกัน
_____________________________


ในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน๒๔๘๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์เสด็จโดยพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทรงเปิดที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่า

_____________________________
วันที่๒๐ธันวาคม๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเธอฯได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมสมาคม นักเรียนเก่าและทรงประทับท่ามกลางมวลสมาชิกเทพศิรินทร์ นานถึง ๓ชั่วโมง

_____________________________

วันที่ ๑๓กุมภาพันธ์๒๔๘๙เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสที่สมาคมฯ
_____________________________
วันที่๒๖พฤษภาคม๒๔๘๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากนั้นเพียง๑๔วัน พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรคตนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทย และ ชาวเทพศิรินทร์ทุกคน

_____________________________ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตเพื่อหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึ้นเพื่อประดิษฐานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระบรมรูป ณ วัดสุทัศน์เทพวรา ราม โดยในการหล่อครั้งนี้ได้หล่อขึ้น ๒องค์ เพื่อประดิษฐานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๑องค์ และที่วัดสุทัศน์ฯ อีก๑องค์ โดยมีศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ปั้น ส่วนพระพักตร์ก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒และ ในวันที่ ๙มิถุนายน๒๕๑๘ สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จทำการเปิดพระบรมรูปที่ได้ประดิษฐานไว้หน้าตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา

(พระราชประวัติ-พระ ราชานุกิจ-รัชกาลที่๘กับเทพศิรินทร์)

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์