เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719

สมเด็จพระบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยยนาทนเรนทร ทรงเป็นพระราชโรสพระองค์ที่ 52 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่อง ( สนิทวงศ์ ) ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดีอน 12 ขึ้น 6 คํ่า ปีระกา ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 ในพระบรมมหาราชวัง พระองค์เจ้ารังสิตประยูร ศักดิ์ ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนราชกุมาร ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จเดิน ทางไปศึกษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย ไฮเดลเบริก์ประเทศเยอรมัน พระองค์เจ้ารังสิต ฯ เสด็จจากเมืองไทยไป ๘ ปี จึงกลับมาเยี่ยม มาตุภูมิในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐ เสด็จประทับอยู่ระยะหนึ่ง จึงเสด็จกลับไปศึกษา ต่อ จนกระทั่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ สวรรคต ก็เสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ช่วงระยะเวลาที่ประทับอยู่ในเมืองไทยทรงได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยโท ประจำกองทัพบก ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๓
ในปีต่อมา พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ จดทะเบียนสมรสกับนางสาวพลอยไลย์เบธ ชาร์เกอร์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ แล้วเสด็จกลับเมืองไทย ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรง ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗พระราช ทานพระราชทานพระสุพรรณบัฏตั้งเป็นกรมหมื่นชัยนาทนเรทร
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันกับพระเชษฐา คือองค์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลย เดชวิกรม พระบรมราชชนกในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๘ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลปัจจุบัน เมื่อครั้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ ก็ทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจาก องค์พระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ และ สมเด็จพระบรมราชชนนี ต่อมาเมื่อครั้งถึง รัชสมัยของ องค์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ก็ทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย และ ทรงได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรง ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรง ศึกษาต่อยังต่างประเทศ

พระองค์ทรงมีพระกรณียกิจ ที่เป็นพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ในด้านของการสาธารณสุข ด้วยพระกร ณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมา จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาขั้นเป็น สมเด็จพระบรมวงค์เธอพระองค์ เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยยนาทนเรนทร
พระอนุสาวรีย์ของพระองค์ประดิษฐานอยู่ที่หน้ากระทรวงสาธารณสุข

ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ทรงมาเป็นอาจารย์พิเศษ มาทรงช่วยสอนวิชาภาษาเยอรมัน แก่นักเรียนของโรงเรียน เทพศิรินทร์ ซึ่งในขณะนั้นพระโอรสของพระองค์คือ หม่อมเจ้าปิยะรังสิต ได้ทรงเข้าศึกษา อยู่ที่โรงเรียน และได้รับการเรียนในชั้นนั้นด้วย

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์