เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719

พระอนุสาวรีย์นี้ เป็นพระอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระองค์ทรงเป็นพระโอรส ของสมเด็จพระ ราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับ หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๒ สิ้นพระชนม์วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๑ ขณะทรงศึกษาวิชาทหาร อยู่ชั้นปีที่๓ ที่ประเทศเยอรมัน

อนุสาวรีย์อีกองค์ คือ อนุสาวรีย์ของ หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ชายาอันเป็นที่รักยิ่งของ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช โดยตึกแม้นนฤมิตร์นี้ สมเด็จพระราชปิตุลาฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แสดงความรัก ระลึก และ อุทิศพระกุศล แก่ ชายาอันเป็นที่รัก

พระอนุสาวรีย์นี้ ประดิษฐานอยู่ ณ ชั้นบน ของ ตึกแม้นศึกษาสถานในปัจจุบัน

สันนิฐานกันว่า พระอนุสาวรีย์ และ อนุสาวรีย์นี้ ได้สร้างขึ้นภายหลัง ปี พ.ศ.๒๔๕๑ ไม่นานนักแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอน ว่าในช่วง เวลาใด เมื่อครั้งแรกนั้นประดิษฐานอยู่ชั้นบน ของห้องโถง ตึกแม้นนฤมิตร์

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ตึกแม้นนฤมิตร์ได้โดนภัยจากระเบิด จนมีการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๒ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า พระอนุสาวรีย์นี้ ก็กลับมาปรากฏในตึกใหม่ ทั้งที่น่าจะได้รับภัยจากระเบิดไปพร้อมกับตึกแม้นนฤมิตร์ จึงได้มีการสันนิฐานกันว่า ครู-อาจารย์ในสมัยนั้นได้คิดป้องกันพระอนุสาวรีย์นี้ไว้ เพราะโรงเรียนเทพศิรินทร์อยู่ใกล้กับสถานนีรถ ไฟหัวลำโพง ซึ่งมีโอกาสได้รับภัยจากสงครามสูง จึงได้คิดนำพระอนุสาวรีย์ไปเก็บรักษาไว้ก่อน จากนั้นเมื่อตึกแม้นศึกษาสถาน ได้ สร้างแล้วเสร์จ จึงอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ยังที่เดิม

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์