เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
เป็นคติพจน์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยพุทธภาษิตบทนี้พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ณาณวรเถร) ได้ประสาทให้แก่โรงเรียน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖ ในการออกหนังสือแถลงการ ศึกษาเทพศิรินทร์ฉบับแรก สมเด็จฯท่านได้แสดงธรรมิกถา ในพิธีรับสมาชิกอนุกาชาดเข้าประจำหน่วย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยได้อธิบายความหมายของพุทธภาษิตบทนี้ว่า

พุทธภาษิตบทนี้เป็นคติพจน์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยพุทธภาษิตบทนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าประ คุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ณาณวรเถร) ได้เป็นผู้ประสาทให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยท่าน ได้แสดงธรรมมิกถา ในงานพิธีรับสมาชิกอนุกาชาด เข้าประจำหน่วย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๖ ต่อมาในเดือนธันวาคม ในปีเดียวกัน โรงเรียนก็ได้จัดพิมม์ธรรมมิกถาที่ท่านแสดง ไว้ลงในหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ โดยให้คติพจน์นี้เป็นพุทธภาษิตประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์คำกำกับท้ายในหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์

พระพุทธภาษิต“นสิยา โลก วฑฺฒโน” แปลว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”ซึ่งพิมพ์ไว้ประจำหน้าปก หนังสือพิมพ์ของเรานั้น พระสาสนโสภณ ผู้อุปการะโรงเรียนท่านได้มีความกรุณาส่งมาให้เป็น Mottoคณะเราถือว่าเป็นธรรมอันดียิ่ง ควรพวกเราจะพยายามปฏิบัติให้เคร่งครัดเพื่อให้ธรรม ข้อนี้ฝังอยู่ในใจเป็นเนืองนิตย์

______________________________________________________

เทพศิรินทร์ทุกคนได้ระลึกในคำสอนและพุทธภาษิตของพระเดชพระคุณสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์เป็นอย่างดีรู้และปฏิบัติตลอดมาและชาวเทพศิรินทร์ยังระลึกอีกว่า

"พวกเราจะไม่แค่ไม่เป็นคนรกโลกแต่เราจะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ ประเทศชาติ สังคมและโลกด้วย "

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์