เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


ทรงเป็นพระโอรสของ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้าในสมัย ร.๕) กับจอมมารดาเล็ก
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน๕ แรม๔ค่ำ ปีชวด อัฐศก จุลศักราช๑๒๓๘ ตรงกับวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๑๙

ในสมัยรัชกาลที่๖ ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นทรงกรม เป็น
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๖

ทรงเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นสภานายกสภาเผยแผ่พาณิชย์ เป็นรองเสนาบดี
กระทรวงพาณิชย์ เป็นอุปนายกราชบัณทิตยสภา เป็นกรรมการร่างกฏหมาย

สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่๘ ตรงกับวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๘๘
พระชันษา ๖๘ ปี ทรงเป็นต้นราชสกุล รัชนี

ทรงมีพระโอรส ธิดา รวม๗ พระองค์ หนึ่งในเจ็ดนั้นก็คือ ม.จ.ภีศเดช รัชนี
นักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้เป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวงในปัจจุบัน

ทรงเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งวงการวรรณกรรมไทย มีบทพระนิพนธ์อาทิเช่น นิทานเวตาล

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์