เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


พระองค์ทรงมีความตั้งพระทัยที่จะสร้างถาวรวัตถุขึ้นภายในวัดเทพศิรินทราวาส เพื่ออุทิศพระกุศลสนองพระเดช พระคุณแห่งองค์สมเด็นพระเทพศิรินทราบรมราขินี แต่ทุนทรัพย์ยังไม่เพียงพอ และ ยังไม่มีเหตุอันใดรบเร้าให้ ต้องรีบดำเนินการ แต่ครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๘ หม่อมแม้น ชายาของพระองค์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมจึงทรงมีพระดำริ ที่จะสร้างอาคารเรียนขึ้นในวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรม ราชชนนี และ หม่อมแม้น โดยทรงขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เมื่ออาคารแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า แม้นนฤมิตร์ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์
พระองค์ทรงถือว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นี้อยู่ในความดูแลของพระองค์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงพระกรุณาประทานดวง ตรารูปดวงอาทิตย์อุทัยทอแสงเหนือผืนน้ำทะเล ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์มาจากพระนามของพระองค์ว่า "ภาณุรังษี" และทรงพระราชทานสีเขียวเหลือง ให้เป็นสวัสดิรักษาแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์

ทรงบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกแก่ โรงเรียน เพื่อที่จะทรงอุทิศพระกุศลแด่ หม่อม แม้น ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา พระชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ด้วยเหตุนี้เองเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์ จึงทรงศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สมเด็จฯ ทั้ง๒พระองค์ทรงสถาปนา

ในปัจจุบันนักเรียนเทพศิรินทร์ จะนึกว่ามีเพียง องค์ล้นเกล้า ร.๕ พระองค์เดียวเท่านั้น ที่ทรงสถาปนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นที่น่าเสียดายที่น้อยคนนักที่รู้พระประวัติอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระปิตุลาฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษี ชาวเทพศิรินทร์ทุกคนจึงควรระลึกถึง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเอนกอนันต์ หาที่สุดไม่ได้ที่องค์สมเด็จพระราชปิตุลาทรงมีต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของชาวเรา

__________________________________________
องค์พงศาภิมุขผู้ เลอคุณ
ประสาทสิ่งประเสริฐสุนทร์ สืบไว้
เป็นสถานแห่งการบุณย์ เตือนจิต ชนแฮ
คือตึกแม้นนฤมิตรได้ เริ่มสร้างปางปฐม
อนุสาวรีย์นี่นี้ ทรงทำ
เป็นส่วนกุศลประจำ อุทิศแล้ว
แผ่ผลเพื่อจักบำ เพ็ญแก่
แม้นมิ่งชายาแก้ว เกิดด้วยบุณย์สนอง
(บทอศิรวาท โดย ขุนจงจัดนิสัย)


นักเรียนเรียนรอบรู้ วิชชา ปวงเฮย
เสริมส่งพลศึกษา เนื่องน้อม
โปรดเกล้าประทานตรา อาทิตย์
ม ดอกรำเพยพร้อม เพื่อผู้สมรรถหาญ
การกิฬาเริ่มฟื้น ฟูขจาย
เสื้อหมวกสามารถหมาย หมู่ไว้
ว่านักกิฬาขวาย ขวนเยี่ยม ยอดนา
ทรงโปรดประทานให้ เพื่อกู้การกีฬา
นอกจากเสื้อหมวกแล้ว ยังประทาน
เป็นเครื่องหมายแสดงการ เพื่อรู้
นักเรียนเทพศิรินทร์สมาน สมัครร่วม นามนา
เห็นชัดถนัดผู้ ร่วมพ้องโรงเรียน

(โดย ขุนจงจัดนิสัย)
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์