เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดีผู้เป็นพระราชโอรสลำดับที่๑๖ ในสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาจีน ทรงประสูติเมื่อวันที่๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๖ พระองค์เสด็จ สิ้นพระชนม์ ณ พระตำหนักในสวนสุนันทา เมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒

ในปีพ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระ อรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์กรมขุนสุทธาสินีนาฎและต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๘พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่๗ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะรับสั่งขานพระนามพระอัครชายาองค์นี้ว่า เจ้าสาย ด้วยทรงยกย่องในฐานะ ที่เป็นราชสกุลพระเกียรติยศของพระวิมาดาเธอฯที่ปรากฎในแผ่นดินจนถึงเวลานี้ คือข้อที่ทรงกำกับดูแลห้องเครื่องต้นถวาย พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่๕มาตลอดรัชกาลพระวิมาดาเธอฯ ทรงบำรุงสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีเช่น เดียวกับที่ทรงทำถวายพระโอรสธิดาโดยสำหรับพระองค์เองนั้นทรงอย่างไรก็ทนได้เสวย ได้เล่ากันว่าคราวหนุ่งทรงซื้อเงาะ ร้อยผลราคาร้อยบาท เพื่อคว้านตั้งเครื่องต้น แต่กลับว่าในส่วนเครื่องของพระองค์นั้นไม่มีไม่โปรดเงาะราคาผลละหนึ่งบาท ตั้งเครื่องเพราะแพงเกินไป ทรงรับสั่งว่าขอให้ลูกผัวสุขสบายก็เป็นที่พอใจแล้ว นอกจากพระคุณสมบัติวิเศษทางอาหารทรง มีพระคุณสมบัติอีกข้อคือทรงมีพระปัญญาสามารถฉลาดลึกซึ้ง และทรงแก้ไขเหตุการ์ณเฉพาะหน้าได้ดี
ในบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชทานเกียรติพระอิสริยยศให้ ทรงขึ้นทรงกรมเป็นกรมพระ ว่า กรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งพระนามปิยมหาราชปดิวรัดานั้นมี ความหมายว่าทรงเป็นพระภรรยาเจ้าที่ซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์สมเด็จพระปิยมหาราชยิ่งนัก

เมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๓ ขณะดำรงพระอิสริยยศ พระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ทรงประทานทุน ทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๑๐,๕๐๐บาทร่วมสบทบในการสร้างตึกเยาวมาลย์อุทิศให้ได้สร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์
เมื่อปีพ.ศ.๒๔๗๓ นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างก่อสร้างตึกสองชั้นที่ข้างตึกเยาวมาลย์อุทิศหลังหนึ่งเพื่อทรงเป็นการอุทิศพระกุศลถวายแด่พระอรรคชายาเธอพระ องค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ( พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ) และ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้ ประทานนามตึกนี้ว่าตึกปิยมหาราชบพิตรปดิวรัดา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงแด่องค์พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ

เมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ พระองค์เสด็จสิ้นพระชนม์ ณ พระตำหนักในสวนสุนันทาในการนั้น องค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกย่ององค์พระวิมาดาเธอโดยทรง ให้ใช้พระโกศทองใหญ่อันเป็นพระโกศสำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีเท่านั้น

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์