เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


อาจารย์ท่านนี้เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๗ ที่เมืองเวคฟิลด์(Wakefield) มณฑลยอร์คเชียร์(Yorkshire) ประเทศอังกฤษ ได้เข้าศึกษาวิชาครูจาก วิทยาลัยฝึกหัดครูเบอโรโรด(Borough Road Training College) เมื่อ สำเร็จแล้วท่านได้ออกไปทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลกรุงลอนดอน อาจารย์ท่านนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ ได้รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ และดำรงตำแหน่งนี้มาตลอดจนถึงปี พ.ศ.๒๔๗๗ จึงได้ลาออกจากราชการและเดินทางกลับประเทศอังกฤษ อาจารย์ท่านนี้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคำ นวนในชั้นมัธยมปีที่ ๗ และ ๘ ท่านไม่เคยย้ายไปสอนโรงเรียนใดเลย ท่านสอนอยู่ที่เทพศิรินทร์ที่ดียวตลอดชีวิตการ เป็นครูของท่านในประเทศไทย

ท่านมีท่าทางที่สง่า มีดวงตาใหญ่อยู่ภายในแว่นสายตาหนายิ่งทำให้ดูน่าเกรงขาม ท่านเป็นคนพูดน้อยจึงดูเป็นคนดุ แต่ ตรงกันข้ามเมื่อนักเรียนเทพศิรินทร์ได้จบมาแล้ว จึงรู้ว่าท่านเป็นคนสุภาพ ใจเย็น โอบอ้อมอารี เป็นที่รักของครูท่านอื่นๆ ทุกคน ท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอันเหมาะสม ไม่ฉุนเฉียว ไม่หูเบา ใจคอหนักแน่น โอบอ้อมต่อชาวเทพศิรินทร์และผู้ใกล้ชิด ทุกคนเป็นอย่างดี สุภาพอ่อนโยนต่อคนทุกชนชั้น เห็นใจผู้น้อย ไม่เคยทำงานให้คั่งค้าง มีความยุติธรรมประจำตัว

การสอนทั้งในด้านภาษาอังกฤษ และคำนวน ท่านจะมีวิธีสอนโดยอธิบายสั้นๆให้ได้ใจความ เข้าใจง่าย ท่านจะวางหลักให้ เหมาะสมกับนักเรียนไทย อาจารย์ท่านนี้ ท่านจะถือว่าเรื่องของวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักเรียน ต้องมีความตั้งใจฟัง ท่านกวดขันเรื่องนี้มากจริงๆ ท่านได้เขียนบทความเรื่องวินัยลงใน หนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ปีที่๑๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๗๖ มีใจความดังนี้

"วินัยของนักเรียนในชั้นสูงๆยังไม่ดีเท่าที่ควร มีนักเรียนบางคนฟังคำสั่งสอน และประพฤติดี โดยเกรงการถูกลงโทษ เท่านั้น จำเป็นภาวะอันไม่เหมาะในโรงเรียน

วินัยไม่ใช่แต่กิริยาภายนอก หรือว่าการแสดงความประพฤติดีให้คนเห็นเท่านั้น วินัยต้องพร้อมด้วยความรู้สึกภายใน หมายถึงอำนาจความเหนี่ยวรั้งสติด้วย ระเบียบที่ดีควรให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนซึ่งเป็นผลจากความรู้สึกนับถือตน เองและ อาศัยความนิยมของคณะในโรงเรียน อาศัยความเคารพนับถือครู ซึ่งครูควรได้รับอย่างง่ายดายจากนักเรียน

โรงเรียนมิได้ตั้งอยู่ด้วยความประสงค์อย่างเดียวที่จะให้โรงเรียนให้วิชาดีเท่านั้น โรงเรียนมีความประสงค์จะฝึกฝน เด็กให้เป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักสมาคมดี กับต้องการที่จะให้การฝึกหัดตามเวลาของชีวิตในโรงเรียน ปลูกฝังอยู่ใน สมองของนักเรียนว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ไม่แปลกไปกว่าโลกภายนอกเลย การอบรมที่ได้รับในโรงเรียนอาจนำไป ใช้นอกโรงเรียน และนักเรียนจะรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ไม่ผิดแปลกไปกว่าที่อื่นๆ ดังนั้นควรฝึกหัดให้มีวินัยให้ เคร่งครัดในโรงเรียน เพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งในการเล่าเรียนและความประพฤติติดตัวไปใช้ในภายหน้าด้วย

วินัยของโรงเรียนอาศัยภาวะความนิยม และ ความประพฤติทั่วไปของนักเรียนทั้งหลายในโรงเรียน ภาวะในที่นี้ หมายความถึงการยึดถือเอาความประพฤติที่ดีความเข้าใจในสิ่งที่ดีของคำสั่งสอนมาเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตนให้ เป็นนิสัยและใช้ปฏิบัติต่อกันทั้งครูและลูกศิษย์ เมื่อการสมาคมระหว่างครูกับศิษย์เป็นไปโดยเรียบร้อย ภาวะที่ดีก็จะ มีขึ้นในโรงเรียนความประพฤติชั่วก็จะเหือดหายไปเองเพราะจะไม่มีใครนิยมความประพฤติไม่ดี ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง ความไม่มีสัมมาคาราวะ ดังนั้นอย่าให้เกิดขึ้นได้ จุดสำคัญที่สุดคือ ความยุติธรรม ทุกคนรู้สึกว่าเขาจะได้รับความ เสมอภาค และทุกคนควรรู้ด้วยว่าตนเองต้องแสดงความเสมอภาคต่อผู้อื่นเหมือนกัน

วินัยเป็นผลรวมของคุณธรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ใช่ดังความเข้าใจของคนบางคนที่นึกว่ามาจากอำนาจอาจารย์ ใหญ่ผู้เดียว ซึ่งมีสิทธิลงอาญาเฆี่ยนตีและกวดขัน ควรเป็นความมุ่งหมายของเด็กนักเรียนที่จะปลูกฝังความสนใจเล่า เรียน และ เมื่อเด็กนักเรียนได้รับความสมบูรณ์อันนี้แล้ว จะทำให้เด็กนักเรียนอื่นๆถอดแบบอย่างการเล่าเรียน และ มารยาทของคณะก็จะเจริญขึ้นด้วย"


นอกจากทางด้านวิชาการ ในส่วนของการกีฬา อาจารย์ท่านก็เป็นนักกีฬาทั้งกายและใจ ท่านมีแนวทางการสอนกีฬา อย่างถูกต้องเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนไทย ตลอดเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านได้สร้างนักกีฬาของเทพศิรินทร์ ออกมาอย่างมากมายแทบทุกประเภท ในสมัยปี พ.ศ.๒๔๖๘ ประเทศไทยเริ่มนิยมกีฬาเทนนิส นักกีฬาของโรงเรียน ก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศทั้งเดี่ยวทั้งคู่ติดต่อกันมาได้หลายสมัย

อาจารย์เซลลี่ย์ ท่านรักโรงเรียนเทพศิรินทร์มาก อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน อยากเห็นนักเรียนเก่า ที่มีอาชีพเป็นหลักเป็นฐาน มีความสามัคคีกลมเกลียวสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนำชื่อเสียง และ ความ เจริญมาสู่โรงเรียน ท่านเป็นหนึ่งในผู้แนะนำให้นักเรียนเก่าจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าขึ้นและท่านมีความยินดีอย่าง ที่สุด เมื่อนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ได้ร่วมใจก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่า และสโมสรขึ้น

ก่อนออกจากราชการ ด้วยความรัก ความหวังดี และความเป็นห่วง ท่านได้เขียนบันทึกลาบรรดาครู นักเรียน และนักเรียนเก่าไว้ และได้ลงในแภลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๗

"As this is the last magazine which will be issued while I am still in Debsirindr School , I wish to take the opportunity of wishing goo-bye to all the studenta and their guardians, all the Old-Boys who have been in my charge. I have been in Debsirindr School for nearly twenty-four years and during that time I have watched the school grow and increase in pretige until has reached its present size of over 900 boys, and become well-known in Siam.

I have had a very happy time in Debsirindr School and wish to thank all the teachers for their good works and loyalty to me while I have been the headmaster.

I have been very sorry to leave Debsirindr School and Siam and you will be in my thoughts for many years to come. I shall look forward to hearing good news of the successes of the boys, teacher and Old-Boys and I hope every boy to do his best to keep up the good name of the school and be loyal to his school, his King and his country. I should like to impress on every boy the necessity of doing good work by himself. The teachers can only be guides and the knowledge obtained in school is not sufficient for a boy to become an expert in any profession into which he chooses to enter. Success in life can only be obtained by long and tedious hard work. To the teachers I wish they may have long life and prosperity and to the Old-Boys I wish success in their walks in life and I hope they will have long life to bring fame and prosperity to the Old-Boy,s Association of Debsirindr School."


อาจารย์เซลลี่ย์เป็นหนึ่งในเพชรน้ำเอกมีค่าล้ำเลิศประดับไว้กับเทพศิรินทร์ และ พิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีก ก็จะพบว่าอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนเพลงอโหกุมารบทสุดท้าย ท่านเป็นทั้งตัวโน๊ตและเนื้อร้อง เพราะท่าน ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำให้ชื่อเสียงของเทพศิรินทร์ดังกระฉ่อนอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์