เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


ทรงเป็นพระราชธิดาของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัลยา(พระเชษฐภคินีของพระวิมาดาเธอฯ)ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๕๒ทรง อยู่ในกลุ่มของเจ้าฟ้า ๖พระองค์ที่ องค์พระพุทธเจ้าหลวงทรงโปรด และสถาปนาพระอิสริยศ เฉลิมพระนามให้หมายถึง ท้องฟ้า (สมเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร, สมเด็จเจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล, สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร, สมเด็จเจ้าฟ้าจำรัสนภา จร, สมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา, สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล ) สถาปนาพระยศในปี พ.ศ.๒๔๓๑
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี ทรงเคยดำรงตำแหน่งองค์อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงของประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลที่๕
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นสร้างความทุกข์โทมนัสแก่พระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างยิ่งดังนั้นองค์พระพุทธเจ้าหลวง จึงทรงอยากสร้างสิ่งที่ระลึกถึงแก ่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ ประกอบกับที่จะทรงทำนุบำรุงการศึกษาของชาติจึงทรง พระกรุณาโปรด เกล้าพระราชทานเงินมรดกจำนวน๘๐,๐๐๐บาท อันเป็นสมบัติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิง เยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดีซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้วให้กระทรวงธรรมการจัดสร้างตึกเรียนขึ้นทางด้าน หน้าวัดทางฝั่งใต้เมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๓

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์