เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719อาคารเรียนอาคารแรก ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ คือ ตึกแม้นนฤมิตร ที่ถือว่าเป็นตึกทรงโกธิคยุคแรกๆของเมืองไทยด้วย เพราะพระราชดำริแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการจะบูชาพระบวรพุทธศาสนา ด้วยของแปลก ประหลาดและเพื่อให้ประชาราษฎร์ทั้งปวงชนชมเล่นว่าเป็นของประหลาด แต่ตึกทรงโกธิคหลังเดิมของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นั้นถูกระเบิดจากสงครามมหาเอเชียบูรพา ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันมาก ในสมัยนั้นมีการสร้างตึกทรงโกธิค อยู่ ๓แห่งคือ

๑.ตึก แม้นนฤมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์

๒.พระอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติวัดหลวงที่จ.อยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น และ

๓.ตึกในวัดบวรนิเวศ
ทั้ง3ตึกนี้ตึกที่แปลกที่สุด คือตึกของโรงเรียนเทพศิรินทร์เพราะมีลักษณะโกธิคประยุกต์ และ ทาสีปูนแดงทั้งหลังจน นักเรียนเก่าบางท่านจะเรียกว่า"ตึกแดง"นอกจากตึกแม้นนฤมิตร แล้วอาคารเรียนของโรงเรียนทุกอาคารในสมัยนั้นจะ เป็นอาคารรูปทรงโกธิคคือตึกโชฏึกเลาหเศรฐี ตึกเยาวมาลย์อุทิศ และ ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา สำหรับ๒ตึกหลังได้ ทำการรื้อทิ้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๔ ด้วยเหตุผลที่ว่าโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องทำการขยายในส่วนของอาคาร เรียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนรุ่นหลังๆ ที่อดเห็นหมู่ตึกรูปทรงโกธิคขนาบทั้งซ้ายและขวา ซึ่งพระบรมวงศ์ต่างๆ ได้มีพระกรุณาธิคุณ ได้บริจาคทรัพย์สร้าง เพื่อทำนุบำรุงการศึกษาของประเทศชาติให้เจริญ
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์