เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


พระองค์เจ้าชายยุคลทิฆัมพรบดินทรเทพยนิพัทธขัตติยราชกุมาร ประสูติวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ ตรงกับวันเสาร์ เดือน๔ ขึ้น๙ค่ำ ปีมะเมีย เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้า สายสวลีภิรมย์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศเจ้า ฟ้าเมื่อปีพ.ศ.๒๔๓๑ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๔ ได้รับเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรจุ ฬาลงกรณ์ราชรวิวงศ์อุภังพงศพิสุทธิ์วรุตโมภโตสุชาตบรมนฤนาถราชกุมาร กรมหมื่นลพบุราดิศร
ในปีมะเมีย พ.ศ.๒๔๔๙ ได้เสด็จไปศึกษาที่มหาวิยาลัยเคมบริดซ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อสำเร็จได้เสด็จกลับมารับราชการและ ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนลพบุรีราเมศวร์ เมื่อแรกนั้นทรงเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช จนถึงสมัย รัชกาลที่๖ทรงได้เลื่อนตำแห่งเป็น นายพลโทราชองครักษ์สมุหมนตรีตำแหน่งอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ต่อมาครั้นสมัยรัชกาล ที่๗ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ทรงได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ให้ดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรี

ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงเป็นต้นราชสกุลยุคล
ทรงเป็นผู้ชักชวนให้พระน้องยาเธอทั้ง๒พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราและสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้านิภานภดล ร่วมกันสร้างเครื่องใช้สำหรับตึกเยาวมาลย์อุทิศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ และ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ช่างก่อสร้างตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดาซึ่งเป็นตึกสองชั้นที่ข้างตึกเยาว มาลย์อุทิศหลัง หนึ่งเพื่อทรงเป็นการอุทิศพระกุศลถวายแด่พระ อรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์พระ วิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดาพระมารดาของพระองค์

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์