เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719

พบจากภาพถ่ายของนักเรียนที่หน้าโบสถ์วัดเทพศิรินทร์นั้น นุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อชั้นนอกสีขาวคอปิด มีกระดุม ๕ เม็ด (เสื้อราชปะเตน) สวมหมวกฟางหรือหมวกสักหลาด รองเท้า และ ถุงเท้ายาวสีขาวหรือสีดำเลิกนุ่งผ้าโจงกระเบน เปลี่ยนเป็นกางเกงชูตติ้ง (Shooting) สีเทา ขารัดเพียงใต้เข้า สวมเสื้อชั้นนอก สีขาวคอปิด มีกระดุม ๕ เม็ด (เสื้อราชปะเตน) รองเท้า และ ถุงเท้ายาวสีขาวหรือสีดำ เหมือนเดิม แต่ใช้หมวกฟางติดอักษรย่อ ท.ศ.เปลี่ยนจากกางเกงชูตติ้ง(Shooting)เป็นกางเกงแบบลูกเสือ คือกางเกงแบบไทยขาสั้นสีดำ สวมเสื้อชั้นนอก สีขาวคอปิด มีกระดุม ๕ เม็ด (เสื้อราชปะเตน) รองเท้า และ ถุงเท้ายาวสีขาวหรือสีดำ เหมือนเดิม และในปี พ.ศ.๒๔๗๗ กระทรวง ศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมีกระเป๋าที่อกทั้งสองข้างและมีฝาปิดกระเป๋าติดกระดุมสำหรับใช้แต่งกาย ในฤดูร้อนแทนการสวมเสื้อชั้นนอก มีกระดุม ๕ เม็ดด้วย และยังใช้หมวกฟางติดอักษรย่อ ท.ศ. เหมือนเดิมโรงเรียนเทพศิรินทร์นั้นถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรก ที่ให้นักเรียนใช้เครื่องแบบนักเรียนแบบยุวชนทหาร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๙ คือกางเกงขาสั้น และเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีกากีแกมเขียว มีกระเป๋าที่หน้าอกทั้งสองข้าง ปักอักษรย่อ ท.ศ. และ เลขประจำตัวที่เหนือกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายสวมหมวกแก้ปทรงหม้อตาล รองเท้าและถุงเท้า ยาวสีดำ ตอนปลายสงครามมหาเอเชีบบูรพาเกิดความขาดแคลนอย่างหนัก ทางการจึงผ่อนผันให้แต่งตัวเท่าที่จะทำได้กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งเปลี่ยนเครื่องแบบมาใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวมีกระเป๋าที่หน้าอกซ้ายกระเป๋าเดียวปักอักษรย่อ นามโรงเรียน ท.ศ. เหนือกระเป๋าเสื้อ และเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นสีกากี สวมถุงเท้าและรองเท้าสีน้ำตาล ส่วนเครื่องแบบลูกเสือนั้น ก็เปลี่ยนใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงสีกากี ใช้หมวกหนีบหรือหมวกปีกกว้างก็ได้

ในปี พ.ศ.๒๕๐๕ อักษรย่อนามโรงเรียน ท.ศ. เปลี่ยนมาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา

และต่อมานอกจากจะปักนามโรงเรียนย่อ ท.ศ. และ เลขประจำตัวใต้นามโรงเรียนย่อนั้นแล้ว ที่ขอบกระเป๋า เสื้อยังมีการปักดาวสีน้ำเงินสำหรับนักเรียน ม.๑-๒-๓ ก็ปักดาว ๑-๒-๓ ดวงตามลำดับ และสำหรับนักเรียน ม.๔-๕-๖ ก็ปักอักษรเลขโรมัน I-II-II ตามลำดับเช่นกัน

มีการประดับเข็มดวงตราประจำโรงเรียนเหนือนามโรงเรียนย่อ ท.ศ. ในระดับชั้นมัธยมปลายแต่งกายโดยรวมเป็นแบบเดิม แต่เปลี่ยนจาก การปักดาว และ เลขโรมัน คือ
ในระดับมัธยมต้นจะทำการปักดาวแต่ละสีแยกกันไป ตามระดับหมุนเวียนกันไป โดยดาวนั้นจะมีวงกลมเป็นสี ๖สี ตามแต่ว่าจะขั้นอยู่กับขณะสีใด ล้อมรอบดาวไว้ โดยสีของดางนั้นจะมี ๓สี แบ่ง ๓ระดับคือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลือง
ในระดับมัธยมปลายจะทำการปักดอกรำเพยแต่ละสีแยกกันไปตามระดับหมุนเวียนกันไป โดยดอกรำเพยนั้นจะมีวงกลมเป็นสี ๖สี ตามแต่ว่าจะขั้นอยู่กับขณะสีใด ล้อมรอบดาวไว้ โดยสีของดอกรำเพยนั้นจะมี ๓สี แบ่ง ๓ระดับคือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลืองแต่งกายโดยรวมเป็นแบบเดิม แต่เปลี่ยนจาก การปักดาว และ ดอกรำเพย คือ
ในระดับมัธยมต้นจะทำการปักดาวสีน้ำเงินสำหรับนักเรียน ม.๑-๒-๓ ก็ปักดาว ๑-๒-๓ ดวงตามลำดับโดยดาวนั้นจะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบดาวนั้นไว้
สำหรับนักเรียน ม.๔-๕-๖ ก็ปักอักษรเลขโรมัน I-II-II ตามลำดับเช่นกัน โดยจะใช้สีน้ำเงินสีเดียว และล้อมรอบเลขโรมันนั้นไว้ด้วยกรอบรูปวงกลม

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์