เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่ ๓ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสาย สวลีภิรมย์พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติ ณ วันเสาร์ ที่ ๔ธันวาคม พ.ศ.๒๔๒๙ เฉลิมพระยศเจ้าฟ้า เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ ต่อมาใน ปี พ.ศ.๒๔๔๑ได้รับเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี

ในสมัยรัชกาลที่๖ในปีพ.ศ.๒๔๖๘ ได้รับการโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้านิภานภดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

ทรงเป็นพระราชธิดาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงไว้วางพระราชหฤทัยอย่างยิ่งได้รับการโปรดเกล้าให้รับ ราชการในหน้าที่ราชเลขานุการิณีและเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ก็ได้ทรงมี พระราชหัถตเลขากลับมาสู่ประเทศไทยถึงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้เพื่อทรงเล่าเรื่องการเสด็จอย่างละเอียดลออ (ทำให้เกิดหนังสือรวบรวมพระราชหัตถเลขาเหล้านั้นว่า ชื่อว่า ไกลบ้าน)

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้านิภานภดลได้เสด็จออกไป ประทับที่เมืองบันดง ประเทศชวา และเสด็จสิ้นพระชนม์ที่นั่น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๓
ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราบริจาคทุนทรัพย์สร้างเครื่องใช้ สำหรับตึกเยาวมาลย์อุทิศและเมื่อวันที่๔ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ทรงได้สร้างตึกนิภานภดลถวายแก่วัดเทพศิ รินทราวาส เพื่อให้เป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมเพื่ออุทิศพระกุศลแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่๕ และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์