เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
สมัยที่ 66 สมัยที่ 67 สมัยที่ 68 สมัยที่ 69 สมัยที่ 70 สมัยที่ 71

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมัยที่ 71 วาระประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ 2518-20 นายกสมาคม
พล.ต.ต.สมยศ โกเมนธรรมโสภณ 2504-06 อุปนายก(สมาชิกสัมพันธ์)
นายทนายยอดเพชร ธรธรรมทิศ 2518-20 อุปนายก(ทรัพย์สิน)
นายวิศิษฐ์ ศรชัย 2518-20 อุปนายก(การศึกษา)
นายบดินทร์ เจียไพบูรณ์ 2522-24 อุปนายก(กิจกรรม)
นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต 2523-26 อุปนาย(หารายได้)
นายภูรี วัฒนศัพท์ 2527-30 อุปนายก(กีฬา)และเลขาธิการ
นายสมเกียรติ ปานพูนทรัพย์ 2518-20 เหรัญญิก
นายสมบูรณ์ มหัทธนสวัสดิ์ 2536-39 กรรมการ ทรัพย์สิน
นายธีรัถ วรเวทวุฒิกร 2534-37 กรรมการ นายทะเบียน
นายอาริช สุริยันต์ กรรมการ ปฏิคม
นายสุวิศิษฏ์ เกริกชวลิตกุล 2529-32 กรรมการ ประชาสัมพันธ์
นายชัชวัสส์ ลีนิล กรรมการ บรรสาร
นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ 2525-28 กรรมการ หารายได้
นายชัยนิจ สุขเจริญดี 2537-40 กรรมการ กีฬา
นายณัฐไวภพ ฐนะพงศ์ภักค์ กรรมการ สังสรรค์บันเทิง
พ.ต.ท.สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ 2526-29 กรรมการ การศึกษา
นายชวภณ ภูวนธรรม 2528-31 กรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชิตชนก ศรีสว่าง 2526-29 กรรมการ สารสนเทศ
นายศรายุทธ ยงค์พีระกุล 2530-33 กรรมการ
นายกำพล วิลยาลัย 2530-33 กรรมการ
นายกำธร วิลยาลัย 2536-39 กรรมการ
นายเสกสรร ลิมปกานนท์ 2539-42 กรรมการ
นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์