เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
ท่านสามารถ Download ใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
จากนั้นให้ส่งโทรสารมาที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ หรือ กรอกข้อมูลข้างล่างได้ทันที*ชื่อ - นามสุกล :
*วัน เดือน ปี เกิด : eg. 24-06-2504
*อายุ :
*ที่อยู่ :
*โทรศัพท์หมายเลข :
*เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
*สถานที่ออกบัตร :
*ปัจจุบันทำงานที่ :
*ตำแหน่ง :
*ที่อยู่ที่ทำงาน :
*โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรสาร :
*โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
*E-mail :
*ชื่อ-นามสกุลสมัยเรียน :
*ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : eg. 2521
*ชั้นปีที่เข้าเรียน : eg. ม.1
*เลขประจำตัว :
*วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด :
*สาขา :
รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว :
สำเนาทะเบียนบ้าน :
สำเนาบัตรประชาชน :
สำเนาใบนำฝากเงินค่าสมัครสมาชิก:

ข้อตกลง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกประการ

คำแนะนำเพิ่มเติม
- ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท
- ค่าบริการส่งข่าวสารประจำปี ปีละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ท่านสามารถโอนเงินค่าสมัครสมาชิก ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชประสงค์ เลขที่ 011-2-23539-5 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
- เอกสารรูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบนำฝากเงินค่าสมัครสมาชิกท่านสามารถแนบไฟล์หรือโทรสารมาได้ที่หมายเลข 0-2251-4414, 0-2251-9809
- เมื่อส่งข้อมูลมาแล้วกรุณาโทรมายื่นยันข้อมูลอีกครั้งนึงด้วย ที่หมายเลข 0-2252-8978, 0-2251-9803

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์