กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > รุ่น16-18 รายงานตัว

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

เรียนพี่ DS13367

เนื่องจาก website มีการติดไวรัสมานานหลายเดือน  และไม่สามารถแก้ได้  จึงได้สร้าง website ใหม่พร้อมกัยกเลิก Host เดิม   จึงไม่สามารถแจ้งที่ Host เดิมได้   แต่ก็ขอบคุณพี่ที่ให้คำแนะนำเรื่องที่ให้แจ้งผ่าน website โรงเรียน   ซึ่งดำเนินการประสานงานในวันพรุ่งนี้ครับ