กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > 30-33 (105)มารายงานตัวกันหน่อยครับ

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

https://www.nectec.or.th/ace2017/speakers/chai-wutti/