กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > “ลุงหมีใจดี-ดร.ชัยวัฒน์”มอบรางวัล สุดยอดวรรณกรรมเด็ก มศว

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"มอบของขวัญ แบ่งปันความคิด" นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 16 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

---

DSFC : รายงาน