กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) ไปบริจาค ร.ร.ตชด.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ร.ร.ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 พิกัด MU 298917  
บ้านแม่ออกฮู  หมู่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก