กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) ไปบริจาค ร.ร.ตชด.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

คุณคณิศร (ฉ่ำ) นุชนาฏ
คุณวณิชย์ (เก่า) พีชวณิชย์
คุณระบิล (หยี) ยังเลิศ
คุณกฤตยชญ์ (อุ๋ม) วาสะสิริ
คุณสมพงศ์(ตี๋) ณ. ตะกั่วทุ่ง
คุณกอบชัย (แก้ว) ตังประเสริฐผล
และอาจารย์เทพศิรินทร์ 3 ท่าน คือ อาจารย์วันทนีย์ อาจารย์รัชนี อาจารย์นฤมล
ได้เดินทางเช้าวันที่ 5 มีนาคม 54 ไป บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน
ทั้งหมดมูลค่ารวมกว่าแสนบาท