กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > แจ้งข่าว เพื่อนผู้จากไป นายผดุงวิทย์ จีระเรืองรัตนา 21078

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยครับ เป็นเรื่องเศร้าจริงๆ