กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > แจ้งข่าว เพื่อนผู้จากไป นายผดุงวิทย์ จีระเรืองรัตนา 21078

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว จีระเรืองรัตนา

ขอให้ดวงวิญญาณของนาย สู่สุขขติ

จากเพื่อนร่วมรุ่น