กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > “รองฯณรงค์”กล่าวเปิด เสวนาไทย-แอฟริกา

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

 

 

ประกาศเรื่อง "สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 2/2563"

http://www.thaiembassy.org/kualalumpur/contents/filemanager/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%97%20COVID19%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf?fbclid=IwAR0tkiB-neEseSEBHnOm9Uxgrcu-ZYum1tqNbyuTlzosBBYZGTvKua6DaJs