กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > “รองฯณรงค์”กล่าวเปิด เสวนาไทย-แอฟริกา

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เตือนคนไทยในประเทศมาเลเซียให้เข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200425130527954