กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "รองฯสุชาติ"ชวนน้องอันดา เปิดตัวแอพฯใหม่ไทย-เดนมาร์ค

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"รองฯสุชาติ"รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น 58

   ขอแสดงความยินดีกับ สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รุ่น 19-21 รองผู้อำนวยการ กำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กับรางวัลเกียรติยศเมื่อ 22 ก.ย.58

http://www.dpo.go.th/?p=15008&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook