กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "ครูเตชิต"ติดโผ ชุมนุมผบ.ลูกเสือ INDABA

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

     เตชิต หรือ สุขุม(ชื่อเดิม) เอกรินทรากุล ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7481/63206.xls