กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "ครูเตชิต"ติดโผ ชุมนุมผบ.ลูกเสือ INDABA

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"ครู 19 ท่านติวเข้ม Master Teacher กระทรวงเสมา

      สพม.เขต 1 มีหนังสือที่ศธ.04231/3556  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา บรรณารักษ์ และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยศูนย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบครู ร.ร.เทพศิรินทร์ เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 19 ท่าน ได้แก่

1. หลักสูตรภาษาไทย ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 1  ได้แก่ ครูเตชิต เอกรินทรากุล, ครูเรวดี ดลดุสิตา ,ครูสุชาติ อารีสินพิทักษ์

 2.หลักสูตรภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 1 ได้แก่ ครูณฐพรรษ พู่พวง,ครูสุชาติ ธาราวาสน์

 3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 2 ได้แก่ ครูขนิษฐา บุณยประคอง,ครูจินตนุช กุลทนันทน์,ครูวรรณา อาชาสันติสุข ,ครูวิรดี ชมภูจิต

4. หลักสูตรสังคมศึกษา ระดับม.ต้นและปลาย รุ่นที่ 1 ได้แก่ ครูพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์, ครูยุพิน ภูยาธร ,ครูระวีพรรณ สยนานนท์ ,ครูลัดดา เหลืองวัฒนากิจ ,ครูสนิท ธนะอุดม ,ครูสมจิต เมฆานิมิตดี ,ครูสุชาบดี กำภูพงษ์ ,ครูสุทธิลักษณ์ ศรสำราญ ,ครูโสภิต เปรียญกิจไพศาล ,ครูอรุณี รัตติมาสกล http://www.sesao1.go.th/hotnews/3556%5B1%5D.pdf