กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖(DSA88) เชิญเพื่อนไปรับประทานอาหารกลางวันกับครูเก่า

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ท่านวิบูลย์ แสงชมพู DSA88 หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ท่านหนู สัมพันธ์ บุนนาค DSA93 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ก็มาร่วมงานได้พบกราบคุณครูกัน

ท่านหนู น้องชาย คุณนก DSA88 อยู่รุ่นเดียวกับ คุณสิงห์ DSA93 เจ้าของร้านกินลมชมสะพาน จึงนับว่าเป็นงานรวมญาติสนิท มิตรสหายอย่างแท้จริง