กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖(DSA88) เชิญเพื่อนไปรับประทานอาหารกลางวันกับครูเก่า

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

กลับรั้วรำเพย

   คณะนักเรียนเก่าฯ รุ่น 2514-16 เช่น ณัฐพงศ์ พรประยุทธ ,ต่อศักดิ์ โชติมงคล ,ระบิล ยังเลิศ ,ก้องเดช สงวนสัตย์,ดุสิต ทัพวัฒน์ ฯลฯ พร้อมใจจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครู-เพื่อนผู้ล่วงลับ แสดงมุทิตาจิต-รดน้ำดำหัวครูเก่าฯและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อ 30 เม.ย.59 ณ ร.ร.เทพศิรินทร์ 

DSFC: รายงาน