กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖(DSA88) เชิญเพื่อนไปรับประทานอาหารกลางวันกับครูเก่า

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ขอแก้ข่าวหน่อยครับ คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรงค์ อยู่รุ่น 19 -21 ครับ