กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖(DSA88) เชิญเพื่อนไปรับประทานอาหารกลางวันกับครูเก่า

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

วันที่พวกเราได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับครูเก่าเทพศิรินทร์ บรรยากาศอบอุ่น อาจารย์มาร่วมงานทั้งหมด ๕๒ ท่าน ทุกท่านมีความสุข สังเกตุได้ที่สีหน้าของคุณครูของเราได้