กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "ดร.สุวิทย์"ร่วมคณะ รมต.ใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

สร้างประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงศึกษาฯ ร่วมสร้าง 150 ปี หว้ากอ

http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7150-020361