กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

เพื่อนๆนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
รุ่น๑๔-๑๖ ขอแสดงความยินดี คุณพิบูล เวคะวากยานนท์ (ปู เพื่อนร่วมรุ่น๑๔-๑๖)
ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม ระดับ ๙  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป