กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"ผอ.พิบูล"เชิญชวน ชาวไทยถวายพระพรพ่อหลวง

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตหนองแขม ถ.เพชรเกษม กทม. ดังมีกำหนดการดังนี้

07.40 น. ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

08.00 น. พิธีเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพี่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมลงนามถวายพระพร

     จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95528&catid=176&Itemid=524