กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"ผอ.พิบูล"เปิดติวเข้ม อาชีพเสริมเขตหนองแขม 

     พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดอบรมวิชาชีพสำหรับเดือน ม.ค. 55 เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องฝึกอาชีพอาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตหนองแขม จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ การตัดเย็บเสื้อผ้า เริ่มวันที่ 7 ม.ค. – 29 เม.ย. 55 การทำเบเกอรี่ เริ่มวันที่ 7 ม.ค. - 5 ก.พ. 55 

     ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2421 4816

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100735&catid=176&Itemid=524