กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

โปรดเกล้า "จักกพันธุ์ ผิวงาม" เป็นรองปลัด กทม.

   สื่อดังรายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ถึงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งระดับบริหารสูง (ซี 10) รวม 6 ตำแหน่ง พบว่า

   จักกพันธุ์ ผิวงาม ท.ศ.11632 รุ่น 2514-16 ผู้ตรวจราชการสูง เป็นรองปลัด กทม. ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่17 พ.ย.2557 เป็นต้นไป 

http://www.dailynews.co.th/Content/bangkok/281877/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%8B%E0%B8%B510%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.6%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87+_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AF