กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

เพื่อนๆนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
รุ่น๑๔-๑๖ ขอแสดงความยินดี  คุณจักกพันธุ์  ผิวงาม (เพื่อนร่วมรุ่น ๑๔-๑๖) ที่ได้เลื่อนตำแหน่งจาก
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ระดับ ๙ ไปดำรงตำแหน่ง   

ผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ระดับ ๑๐