กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

     สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 18 ราย ซึ่งนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้ตรวจราชการ กทม.  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป

http://www.banmuang.co.th/bkk.asp?id=249746

     อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่งเลขที่กทม.ที่ 3789 และ 3790 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการสามัญกทม.ระดับ 9 จำนวน 68 ตำแหน่งซึ่งลำดับที่ 59.นายพิบูล เวคะวากยานนท์ เป็น ผอ.เขตหนองแขม

http://www.bangkok.go.th/nongkhame/