กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

พลตรีจุลพจน์ อิทธะรงค์ (เพื่อนร่วมรุ่น ท.ศ.๑๔-๑๖)  ได้เลื่อนยศตั้งแต่เมื่อกลางปี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามประกาศของกระทรวงกลาโหม ฉบับประกาศแต่งตั้งกลางปี ให้ดำรงค์ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย