กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

หนองแขมบริการข้าวปลาครบ3มื้อ 

 พิบูล เวคะวากยานนท์ ผอ.เขตหนองแขม แจ้งว่า จากการที่เขตได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจาก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยใช้ห้องประชุมโรงเรียนเป็นที่พักอาศัยนั้น เขตขอแจ้งยอดผู้ลงทะเบียนเข้าพักยังศูนย์ดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณเลียบคลองเจ๊ก อ.บางบัวทอง และได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 5 ครอบครัว มีอายุต่ำสุด 1 ปี 7 เดือน จนถึงอายุ 65 ปี เป็นผู้ชาย 7 คน ผู้หญิง 9 คน เด็กผู้ชาย 5 คน เด็กผู้หญิง 1 คน

     ขณะนี้เขตได้จัดเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่ม พร้อมอาหาร 3 มื้อ ไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้อพยพที่ต้องการสอบถามรายละเอียดศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.วัดอุดมรังสี โทร.02-4210220 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=285887