กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "เค"ร่วมทัพผู้กำกับหนัง อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

สพฐ.ร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงานภาพยนตร์สั้น 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49175&Key=news2