กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > โปรดเกล้าฯ "บิ๊กต้อย" เป็น ผบช.ภ.9

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

โปรดเกล้าฯ "บิ๊กต้อย" เป็น ผบช.ภ.9

   นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 47 ตำแหน่งแล้ว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 47 ราย พบว่า

36.พลตำรวจตรี พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/139/15.PDF