กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "พระมหาราชครูฯ"ประกอบพิธี อัญเชิญแม่รำเพย

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

https://www.cmarea3.go.th/2562/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA/