กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ข่าว...อาจารย์บุญเลิศ เนียมสวัสดิ์ ป่วยเข้าโรงพยาบาลที่กาญจนบุรี

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย..อาจารย์เก่า  ในวันเสาร์ที่ 9 นี้หลังจากงานที่โรงเรียน 

ท่านประธานฯรุ่น 14-16 และคณกรรมการฯ จะเดินทางไปเยี่ยมอาจารย์ที่ โรงพยาบาลฯ

หลังจากกลับมาจะแจ้งข่าวอีกครั้ง  ขอบคุณ DS17489 ที่แจ้งให้ทราบว่าท่านได้ห้องพิเศษแล้ว

หวังว่าการผ่าตัดคืนนี้คงเป็นไปด้วยดี และต้องขออภัยท่านบุญเกื้อด้วย ที่แจ้งว่าท่านป่วยหนัก เพราะได้รับฟังมาอีกที...อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

และสุดท้ายขอขอบคุณทางสมาคมฯที่เป็นตัวกลางให้ความอนุเคราะห์ อาจารย์เก่าท่านนี้

ก้องเดช  สงวนสัตย์ (เลขารุ่น 14-16)