กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > "จุลศิริ วิรยศิริ"...วันมรดกโสตทัศน์โลก 2555

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

มรดกโสตทัศน์ไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร

แนวคิดที่อยากให้ผู้คนหันมาใส่ใจสื่อบันทึก ที่แม้บางอย่างจะเลิกใช้จนใกล้สูญหาย

และคนรุ่นใหม่ไม่ทันได้รู้จัก